Corona maatregelen Groepsaccommodaties

Met afstand de beste…

Protocol voor handhaving Covid-19 maatregelen

in de groepsaccommodatie De Binnenplaets en Hof van Elsloo

29-05-2020

 

Beschrijving accommodatie en gasten:

Accommodatie De Binnenplaets en accommodatie Het Hof van Elsloo (onderdelen van de Vrije Vogel) zijn  ingericht voor groepen tot 20 personen en is afhankelijk van de groepssamenstelling. De beide accommodaties kunnen door 1 groep gebruikt worden en aangevuult worden met hotelkamers. Alle slaapkamers hebben een eigen badkamer met douche en wc. Deze privéruimten zijn afsluitbaar.

De Accommodatie wordt  aan één groep tegelijk verhuurd.

 

Soorten groepen:

Besloten groepen die op één of andere manier een band hebben en onder leiding staan. De leiding van de groep heeft een lijst van deelnemers. Veelal familie, vriendengroepen, verenigingen en eventueel zorggroepen.

 

Uitgangspunten:

1. Gezinsleden / huisgenoten binnen een groep hoeven onderling de 1,5 m maatregel niet te hanteren.

2. Verantwoordelijkheid voor navolging van de maatregelen ligt bij de organisatie van de groep.

 

Te nemen maatregelen door de accommodatie:

Aantal gasten:

Bepaal het aantal mogelijke gasten in verhouding tot de mogelijkheid 1,5 m afstand in acht te nemen in de slaapkamers en de verblijfsruimten, geldend voor niet huishoudens.

Vanaf 1 juni kunnen groepen van maximaal 20 personen zowel bij De Binnenplaets als bij de Hof van Elsloo verblijven.

Reiniging en desinfectie:

De accommodatie wordt schoon opgeleverd. Oppervlakken zoals deurklinken, kranen, keukenhandgrepen, lichtknopjes et cetera zij gedesinfecteerd met een 70% alcohol oplossing of een ander desinfectiemiddel.

Inrichting:

De accommodaties zijn ingericht dat  de gasten, waar nodig, kunnen voldoen aan de 1,5 m afstandsmaatregel.

Uitgangspunt daarbij is dat huisgenoten/gezinsleden de 1,5 m maatregel niet hoeven te hanteren. Zij kunnen slaapkamers, tafels, banken et cetera delen zonder extra afstand te houden net zoals zij dat thuis doen.

Er hangen  binnen en buiten meetstokken van 1,5 m. Deze kunnen gasten gebruiken om de juiste afstand te bepalen en te houden.

Er is  zeep en/of desinfecterende handgel bij de ingang, het sanitair en de keuken.

Waar nodig zijn loop richtingen aangegeven..

Communicatie gast:

Bij de ingang hangen/staan  de geldende (hygiëne) regels

Voor aankomst ontvangt u per mail  de maatregelen en de aangepaste inrichting

U dient een kamerindeling vooraf door te geven.

U tekent een verklaring waarin de organisatie van de groep bevestigt dat zij de verantwoordelijkheid voor de opvolging van de maatregelen neemt.

 

Actie bij geconstateerde/verdachte besmetting :

Groepsleden kennen elkaar en zijn op een of andere manier met elkaar verbonden.

Wanneer na een verblijf bij een accommodatie bij een van de groepsleden Corona wordt geconstateerd zijn de overige groepsleden snel te bereiken en in te lichten. De accommodatie hoeft hier geen rol in te spelen.

Schoonmaak en desinfectie van de accommodatie is voldoende om het risico voor een volgende groep weg te nemen.

Is er tijdens het verblijf een verdenking van een besmetting neem dan direct contact op met de huisarts of GGD en volg de instructies op. Adressen en telefoonnummers  zijn beschikbaar.

 

Informatie voorziening naar de gast

De hoofdboeker krijgt van te voren een aanvulling op het huisreglement. Hierin staan de maatregelen die van belang zijn voor de groep. De groep is, bij hoofde van de hoofdboeker, verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de groep. Bij aankomst overhandigd de hoofdboeker het ondergetekende reglement.

Aangesloten bij:

 

Groepsaccommodaties Nederland

   
   
 

 

Gecertificeerd fairtrade bedrijf

 

 

Groepen Friesland

 

 

Gastheer Nationaal Park

Bel of mail:

0516-513525
-