Corona maatregelen Groepsaccommodaties

Met afstand de beste…

Protocol voor handhaving Covid-19 maatregelen

in de groepsaccommodatie De Binnenplaets

29-05-2020

 

Beschrijving accommodatie en gasten:

De Binnenplaets (onderdeel van de Vrije Vogel) is ingericht voor groepen tot 20 personen en is afhankelijk van de groepssamenstelling. Alle slaapkamers hebben een eigen badkamer met douche en wc. Deze privéruimten zijn afsluitbaar.

Accommodatie en bijbehorend terrein worden aan één groep tegelijk verhuurd.

De groepen zijn zelfvoorzienend er zijn geen ‘horeca’ faciliteiten. Voor de maaltijden zijn ze aangewezen op een eigen keuken of een bezorgservice

 

Soorten groepen:

Besloten groepen die op één of andere manier een band hebben en onder leiding staan. De leiding van de groep heeft een lijst van deelnemers. Veelal familie, vriendengroepen, verenigingen en eventueel zorggroepen.

 

Uitgangspunten:

1. Gezinsleden / huisgenoten binnen een groep hoeven onderling de 1,5 m maatregel niet te hanteren.

2. Verantwoordelijkheid voor navolging van de maatregelen ligt bij de organisatie van de groep.

 

Te nemen maatregelen door de accommodatie:

Aantal gasten:

Bepaal het aantal mogelijke gasten in verhouding tot de mogelijkheid 1,5 m afstand in acht te nemen in de slaapkamers en de verblijfsruimten, geldend voor niet huishoudens.

Vanaf 1 juni kunnen groepen van maximaal 22 personen zowel bij De Binnenplaets als bij de Hof van Elsloo verblijven.

Reiniging en desinfectie:

De accommodatie wordt schoon opgeleverd. Oppervlakken zoals deurklinken, kranen, keukenhandgrepen, lichtknopjes et cetera zij gedesinfecteerd met een 70% alcohol oplossing of een ander desinfectiemiddel.

Inrichting:

Richt de accommodatie zo in dat de gasten, waar nodig, kunnen voldoen aan de 1,5 m afstandsmaatregel.

Uitgangspunt daarbij is dat huisgenoten/gezinsleden de 1,5 m maatregel niet hoeven te hanteren. Zij kunnen slaapkamers, tafels, banken et cetera delen zonder extra afstand te houden net zoals zij dat thuis doen.

Hang binnen en buiten meetstokken van 1,5 m op. Deze kunnen gasten gebruiken om de juiste afstand te bepalen en te houden.

Zorg voor zeep en/of desinfecterende handgel bij de ingang, het sanitair en de keuken.

Geef waar nodig looprichtingen aan.

Communicatie gast:

Hang de geldende (hygiëne) regels op bij de ingang

Communiceer de maatregelen en de aangepaste inrichting naar de groep voor aankomst.

Vraag de groep vooraf om een slaapkamer indeling.

Vraag de groep om een ondertekende verklaring waarin de organisatie van de groep bevestigt dat zij de verantwoordelijkheid voor de opvolging van de maatregelen neemt.

 

Actie bij geconstateerde/verdachte besmetting :

Groepsleden kennen elkaar en zijn op een of andere manier met elkaar verbonden.

Wanneer na een verblijf bij een accommodatie bij een van de groepsleden Corona wordt geconstateerd zijn de overige groepsleden snel te bereiken en in te lichten. De accommodatie hoeft hier geen rol in te spelen.

Schoonmaak en desinfectie van de accommodatie zouden voldoende moeten zijn om het risico voor een volgende groep weg te nemen.

Is er tijdens het verblijf een verdenking van een besmetting neem dan direct contact op met de huisarts of GGD en volg de instructies op. Zorg ervoor dat adressen en telefoonnummers beschikbaar zijn.

 

Informatie voorziening naar de gast

De hoofdboeker krijgt van te voren een aanvulling op het huisreglement. Hierin staan de maatregelen die van belang zijn voor de groep. De groep is, bij hoofde van de hoofdboeker, verantwoordelijk voor de gang van zakenbinnen de groep. Bij aankomst overhandigd de hoofdboeker het ondergetekende reglement.

Aangesloten bij:

 

Groepsaccommodaties Nederland

   
   
 

 

Gecertificeerd fairtrade bedrijf

 

 

Groepen Friesland

 

 

Gastheer Nationaal Park

Bel of mail:

0516-513525
-

Wij zijn open

Wij zijn OPEN !!!

Kijk voor meer informatie HIER

Samen zorgen wij er voor Samen op vakantie

sluiten